Bói Theo Cung

Xem tử vi Cung Ma Kết 2018

Ma Kết (♑) hay còn gọi là Nam Dương là cung chiêm tinh thứ mười trong Hoàng Đạo. Những người sinh trong khoảng 22/12 đến 19/1 mang cung Hoàng đạo này. Biểu tượng: ♑ Con số may mắn: 2, 8

Xem tử vi Cung Song Ngư 2018

Song Ngư là cung chiêm tinh thứ mười hai trong Hoàng Đạo, đây là cung Hoàng đạo của những người có sinh nhật từ 19/2 đến 20/3 Biểu tượng: Con số may mắn: 2, 6 Ngày trong tuần: Thứ Sáu

Xem tử vi Cung Thủy Bình 2018

Bảo Bình hay còn gọi là Cung Bảo Bình là những người có ngày sinh từ 20/1 đến 18/2 Biểu tượng: ♒ Con số may mắn: 1, 7 Ngày trong tuần: Thứ Tư Tính chất chung: Kiên định Kim loại:

Xem tử vi Cung Nhân Mã 2018

Nhân Mã là cung chiêm tinh thứ 9 trong Hoàng Đạo, đây là cung Hoàng đạo của những người sinh ra từ ngày 23/11 đến ngày 21/12 Biểu tượng: ♐ Con số may mắn: 5, 7 Ngày trong tuần: Thứ

Xem tử vi Cung Thiên Yết 2018

Thiên Yết (hay còn gọi là Hổ Cáp, Thiên Hạt, Thần Nông, Bọ Cạp) là cung chiêm tinh thứ 8 trong vòng Hoàng Đạo,đây là cung Hoàng đạo của những người có ngày sinh từ 24/10 đến 22/11 hàng năm.

Xem tử vi Cung Thiên Bình 2018

Thiên Xứng hay còn gọi là Thiên Bình là một cung trong 12 cung hoàng đạo tương ứng với chòm sao Thiên Xứng, bao gồm những người sinh trong khoảng (23/9- 23/10) Biểu tượng: ♎ Con số may mắn: 6,

Xem tử vi Cung Xử Nữ 2018

Xử Nữ, hay còn gọi là Thất Nữ, là cung Hoàng đạo thứ 9 trong Vòng tròn Hoàng đạo (23/8 – 22/9) Biểu tượng: ♍ Con số may mắn: 5, 3 Ngày trong tuần: Thứ Tư Tính chất chung: Linh

Xem tử vi cung Sư Tử 2018

Cung hoàng đạo Sư Tử hay còn gọi là Hải Sư, (23/7 – 22/8) là cung thứ 5 trong 12 cung hoàng đạo của chiêm tinh Tây phương. Biểu tượng: ♌ Con số may mắn: 8, 9 Ngày trong tuần:

Xem tử vi Cung Cự Giải 2018

Cung Cự Giải hay còn gọi là Bắc Giải là một cung trong Vòng tròn hoàng đạo, những người sinh vào thời gian từ 22/6 đến 22/7 sẽ thuộc cung này Biểu tượng: ♋ Con số may mắn: 3 &

Xem tử vi Cung Song Tử 2018

Song Tử (♊) là cung chiêm tinh thứ ba trong Hoàng Đạo. Những người sinh từ 21/5 đến 21/6 mang cung Hoàng Đạo này. Biểu tượng: ♊ Con số may mắn: 5, 9 Ngày trong tuần: Thứ Tư Tính chất

Xem tử vi Cung Kim Ngưu 2018

Kim Ngưu là cung chiêm tinh thứ hai trong Hoàng Đạo. Đây là cung Hoàng Đạo của những người có ngày sinh từ 20/4 đến 20/5 Biểu tượng: ♉ Con số may mắn: 6, 4 Ngày trong tuần: Thứ Sáu

Xem tử vi Cung Bạch Dương 2018

Bạch Dương hay Dương Cưu (21/3 – 20/4), là cung đầu tiên của vòng Hoàng đạo. Biểu tượng: ♈ Con số may mắn: 1 & 9 Ngày trong tuần: Thứ Ba Tính chất chung: Thống lĩnh Kim loại: Sắt Hoa: